JBIT och infrastruktur


När det gäller större projekt inom infrastruktur arbetar JBIT gärna som partner eller underleverantör. JBIT har varit med och levererat mjukvarulösningar till både tunnlar och broar. De största projekten JBIT har varit med att genomföra är Söderledstunneln och Danvikstullsbron i Stockholm samt motorvägsbron i Södertälje.

Vår kunskap

Att starta stora projekt kräver mycket engagemang och energi. Det krävs att man är duktig både som lagspelare och tekniker. JBIT har bred bas från industrin med styrning och positionering i kombination med kommunikation från fastihetssidan. Detta gör JBIT till en bra sammarbetspartner för dessa objekt. Att få arbeta med andra ser vi som en fördel då kompetens och tekniskt kunnande fördelas till de rätta ställena.Motorvägsbron i Södertälje
Motorvägsbron i Södertälje. JBIT har programmerat styrning och kontroll av bron. Ett projekt som var både roligt och lärorikt.