JBIT och fastighetsautomation


JBIT har stor kunskap inom värmecentraler, ridåstyrningar, rulltrappor och hissar. Våra uppgift har till största delen varit att programmera PLC och HMI samt att lägga upp ett gränsnitt till överordnat system.

Vår kunskap

Att arbeta med värmecentraler och styrning av värme och kyla har gjort Jbit till expert på PID reglering. De flesta värmecentraler styr pumpar, shuntar och ventiler som måste regleras på ett optimalt sätt, både ekonomiskt och tekniskt.

Hissar och rulltrappor är också en del där Jbit har levererat kompletta styrsystem. Vår uppgift har varit att programmera, installera, driftsätta och testa systemen.

När vi väljer system använder vi gärna komponenter från Siemens, Beijer eller Omron då den största erfarenheten ligger där, men vi är mycket intreserade av att använda andra märken och leverantörer. Utvecklingen går framåt och vi vill gärna hänga med...styrning av rulltrappa
Rulltrappa C10 vid Centralstationen i Stockholm. En av många rulltrappor som Jbit har arbetat med. Här har vi byggt om kommunikationen mellan rulltrappa och Scadasystem.